Zoek op rubiek

Gamedidactiek 2, het boek voor leraren die zelf computerspelletjes willen ontwerpen

Gamificeren met zelfgemaakte formatieve computerspelletjes

Docenten kunnen computerspellen inzetten in de les, daarmee sluiten ze aan op de leefwereld van de leerlingen. In het boek Gamedidactiek 2 legt Dr. Martijn Koops, lerarenopleider en gamedidacticus, uit hoe je de lesinhoud op een didactisch verantwoorde manier vertaalt naar effectieve educatieve minigames. Wat voor spelletjes zijn geschikt, voor welke onderwerpen? Hoe maak je een arrangement van passende minigames bij een les? Naast deze handreikingen biedt het boek een aantal concrete voorbeelden voor verschillende spelplatformen.
https://gamedidactiek.nl/page/4049/boek-gamedidactiek.html

Waarom computergames in de les gebruiken?
De leefwereld van leerlingen en studenten ontwikkelt zich razendsnel. Dat daagt docenten uit om hun lessen aan te passen aan de veranderende cultuur. Docenten kunnen cursussen, lessen en colleges aantrekkelijker en motiverender maken door games in te zetten. Computergames kunnen een grote toegevoegde waarde hebben in les als je ze welbewust inzet. Ze zijn uitdagend en geven onmiddellijk feedback. De speler krijgt direct een beeld van het eigen beheersingsniveau. Afhankelijk van de onderwerpen kiest de docent een passende mix van spelsoorten. Het boek Gamedidactiek 2 legt uit hoe je, als docent die niet kan programmeren, op een gestructureerde manier tot een passend en verantwoord gameontwerp komt.

Het boek bestaat uit twee delen:

Deel 1 biedt een theoretisch kader, gebaseerd op de herziene taxonomie van Bloom. Het geeft antwoord op vragen als: Hoe analyseer ik een les? Welke onderdelen zijn geschikt om te gamificeren? Wat voor computerspel biedt passende formatieve feedback, op het gewenste niveau? Hoe ontwerp ik een passende skill-tree om de samenhang tussen de verschillende formatieve computergames vorm te geven?
Dit deel helpt om stap voor stap tot een verantwoord ontwerp te komen.

Deel 2 licht aan de hand van praktijkvoorbeelden toe hoe je een concreet game-arrangement ontwerpt. Daarnaast worden een aantal digitale ontwerpomgevingen en gameplatforms besproken. Stap voor stap legt Koops uit hoe je daarmee zelf educatieve computerspelletjes bouwt.

Martijn Koops werkt als natuurkundelerarenopleider aan de lerarenopleiding in Utrecht en past gamification en educatieve games al meer dan 10 jaar veelvuldig in zijn lessen toe. Zijn streven is om voor elk vak een ander spel te ontwerpen en zo zijn studenten bekend te maken met deze krachtige werkvorm. Dat is ook de aanleiding geweest om het boek te schrijven. Op 29 januari overhandigde hij het eerste exemplaar aan Edith Peeters, clustermanager Exact van Instituut Archimedes, van de Hogeschool Utrecht.

Vanaf dat moment is het voor iedereen verkrijgbaar op: https://gamedidactiek.nl/page/4049/boek-gamedidactiek.html

Reacties

comments

Scroll to Top