Zoek op rubiek

Functiegroepen transport en logistiek reageren verschillend op hoge werkdruk

De transport en logistieksector in Nederland kampt al jaren met een hoge werkdruk door hevige concurrentie, afnemende marges en de recentelijk toenemende vraag. Integron heeft onderzoek gedaan naar de beleving van medewerkers binnen de branche. Opvallend is dat de verschillende functiegroepen (chauffeurs, magazijnmedewerkers, kantoorpersoneel) hier zeer verschillend op reageren. Dit blijkt uit het jaarlijks door Integron uitgevoerde onderzoek ‘Werkbeleving in Nederland’ onder ruim 4400 medewerkers.

Zo geeft een twee keer hoger percentage magazijnmedewerkers dan chauffeurs aan dat de werkdruk te hoog is (40% ten opzichte van 19%). Eenzelfde beeld ontstaat na de vraag of de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen. Van het kantoorpersoneel geeft 28% aan dat de werkdruk te hoog is en 47% dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen.

De ervaren toegenomen werkdruk bij het kantoorpersoneel blijft niet zonder gevolgen; 44% van deze groep laat weten zich ziek gemeld te hebben als gevolg van te hoge werkdruk. Onder magazijnmedewerkers en chauffeurs liggen deze percentages respectievelijk meer dan de helft (20%) en driekwart (10%) lager.

Over Integron
Integron is een toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van klant-, medewerker- en intern klantonderzoek. Integron weet hoe belangrijk klanten en medewerkers voor organisaties zijn. Integron biedt onderzoek en inzicht en informeert en activeert organisaties om het beste uit klant en medewerker te halen. Het bureau is lid van ESOMAR, een wereldwijde organisatie voor marktonderzoekers en MOA (MarktOnderzoekAssociatie).

Reacties

comments

Scroll to Top