Zoek op rubiek

Franciscus Ziekenhuis erkend voor opleiding tot deskundige Infectiepreventie

Het College Zorg Opleidingen (CZO) heeft het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal erkenning verleend voor de opleiding tot deskundige Infectiepreventie. Het ziekenhuis verzorgt deze medisch ondersteunende opleiding samen met het Wenckebach instituut in Groningen. De erkenning is geldig tot en met 31 augustus 2017.

Arbeidsintensieve procedure
Om in aanmerking te komen voor de CZO erkenning hebben zowel de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie van het ziekenhuis als het Wenckebach instituut een uitgebreid vragenformulier moeten invullen. Met behulp van de vragenlijsten hebben beide organisaties beschreven hoe de leerprocessen op school en in de praktijk worden ingericht, zodat alle leerdoelen die bij de opleiding horen behaald kunnen worden. Op deze manier moet worden aangetoond dat aan alle eisen die aan de opleiding worden gesteld is voldaan. Het aanvragen van erkenning door het CZO is dan ook een zeer arbeidsintensieve procedure.
Het Franciscus Ziekenhuis is op dit moment een van de 15 ziekenhuizen met een erkenning voor de opleiding tot deskundige Infectiepreventie.

Keurmerk
Het CZO is het landelijke orgaan voor het accrediteren van zorgopleidingen. Een van de taken van het CZO is om toe te zien op het behoud van kwaliteit van de zorgopleidingen. Dit doen zij door de onder hen vallende opleidingen op uniforme wijze te toetsen. Bij een positief resultaat ontvangt de zorginstelling een nationaal erkend CZO keurmerk voor de betreffende opleiding.

Reacties

comments

Scroll to Top