In Amerika is het meer common practice dat een mediator conflicterende partijen actief stuurt naar een oplossing. In Nederland is de gemiddelde mediator meer een procesbegeleider. Onderzoek leert dat men ook hier pro-actiever met zakelijke conflicten wil omgaan. De ‘ex parte mediation’ techniek sluit hier goed bij aan en is nu voor het eerst ook in Nederland beschikbaar.

Onderzoek
Nederlandse advocaten en bedrijven willen dat een mediator tijdens een conflict het proces steviger in handen neemt. Dat blijkt uit een onderzoek naar zakelijke mediation, waarbij van 113 advocaten, 93 bedrijven en 62 rechters reacties zijn gekomen op enquêtevragen over deze vorm van conflictbemiddeling. De respondenten willen dat de mediator meer regie voert, een separate intake doet en de kansen en risico’s voor beide partijen benoemt. Met andere woorden: men wil een proactieve en meer sturende mediator. Van de ondervraagden is 60% van de advocaten voor een mediator proposal en van de bedrijven zelfs 80%, als de partijen zelf onvoldoende tot een oplossing kwamen.

Ex parte mediation
Ex parte mediation sluit goed aan bij deze wens. Het is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de (conflicterende) partijen, in tegenstelling tot de algemene mediations, niet in dezelfde kamer zitten. De mediator heeft bovendien een actievere rol dan bij een ‘standaard’ mediation. De mediator zal bij ex parte mediation pendelen tussen de beide partijen en actief op zoek gaan naar een oplossing met, en tussen de partijen. Het benoemen van de kansen en risico’s, het actief zoeken en sturen naar mogelijke oplossingen zijn daar onderdeel van. Bij ex parte mediation wordt regelmatig een zogenoemde ‘dagprocedure’ toegepast. Hier geven partijen elkaar 1 dag de tijd om via mediation uit het conflict te komen. Zijn ze er aan het einde van de dag zelf nog niet uit, dan komt er een mediator proposal.

Mediator proposal
Een mediator proposal is een door de mediator opgesteld objectief voorstel dat beter is voor beide partijen dan het (gerechtelijke) alternatief van het betreffende conflict. Hierbij worden onder meer de procedurekansen ingeschat en de juridische en overige kosten meegewogen. Het is dus geen voorstel dat weergeeft wat de mediator redelijk vindt. Elke partij kan alleen met een onvoorwaardelijk ‘ja’ of ‘nee’ reageren op het mediator proposal. Bij afwijzing van het proposal moeten partijen aangeven of ze willen doorgaan of stoppen met mediation.

Voor- en nadelen
Ex parte mediation kent voor- en nadelen. Belangrijkste voordelen zijn de snelheid, focus op de inhoud en toekomst, het vermijden van emoties en het gemakkelijker overbruggen van tijd en afstand. De belangrijkste nadelen zijn het, door de partijen zelf, minder kunnen werken met de emoties en (ook non-verbale) reacties van de andere partij en de grotere afhankelijkheid van de vaardigheden van de mediator.

Extra informatie ex parte mediation
Via www.bsp-mediation.nl/ex-parte-mediation/ is nadere informatie over deze nieuwe conflictbemiddelingstechniek beschikbaar.

Reacties

comments