Zoek op rubiek

Eten van eigen akker

Steeds meer mensen kiezen voor een eigen moestuin voor maaltijden met puur natuurlijke producten. De mensen die in het bergachtige achterland van Albanië wonen hebben niets te kiezen. Omdat er geen geld voor zaai- en pootgoed is, liggen de akkers er onbewerkt bij. In samenwerking met Protestantse kerken ter plaatse biedt Mensenkinderen hulp door deze mensen pootaardappels en zaaizaden te geven. In het voorjaar kunnen die in de eigen akkers gepoot en gezaaid worden. Op deze manier zorgen de mensen voor hun eigen voedselvoorziening. Niet voor één jaar maar voor de lange termijn.

Steeds meer Nederlanders zijn ervan overtuigd dat het gebruik van bestrijding- en conserveringsmiddelen voor voedsel slecht is voor de gezondheid. Een glimmende, rode aardbei, een perfect gevormde wortel of een frisse groene krop sla en dat alles tenminste twee weken houdbaar – een groeiend aantal mensen vindt al deze zaken minder belangrijk. Het aantal schappen met biologische producten groeit. En steeds meer mensen kiezen voor een eigen moestuin voor maaltijden met puur natuurlijke producten.

Wat een verschil met Albanië, het land met een van de laagste levensstandaards in Europa. De mensen die in het bergachtige achterland wonen hebben niets kiezen. Zij wonen in kleine huizen met voldoende grond om aardappelen, graan of groenten te verbouwen. Maar er is geen geld om het zaai- en pootgoed te kopen. Het gevolg is dat de akkers er onbewerkt bij liggen. In de nazomer valt er niets te oogsten dus geen voorraad om de winter door te komen. Geen zakken aardappelen, geen wekflessen met groenten en ook geen graan om meel van te malen voor het dagelijkse brood. Deze mensen zijn armer dan arm en zijn afhankelijk van hulp van anderen.

Mensenkinderen helpt in samenwerking met lokale Protestantse kerken en kiest voor structurele hulp. Gezinnen krijgen aardappelen en zaden die zij in het voorjaar in hun eigen bewerkte akkers kunnen poten en zaaien. Op deze manier zorgen de mensen voor hun eigen voedselvoorziening. Niet voor één jaar maar voor de lange termijn. Uit de opbrengst bewaren ze zaai- en pootgoed om het volgende jaar te gebruiken. Het zaai- en pootgoed wordt lokaal ingekocht zodat niet alleen de arme gezinnen maar ook de regionale middenstand er beter van wordt. Met steun van Mensenkinderen worden ook zgn. Veld-Vol-Voedselprojecten opgezet Armenië en Moldavië.

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund worden.

Reacties

comments

Scroll to Top