Zoek op rubiek

Epilepsie in het gezin, wat is het effect ??

Het epilepsie café is een ontmoetingsplek voor mensen met epilepsie en hun omgeving. Ook voor professionele zorgverleners staat de deur open.
De opzet is om ongedwongen in een open sfeer met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen. Voorlichting over epilepsie en de mogelijke gevolgen in het dagelijks leven staan daarbij centraal. Kortom: heeft u vragen over epilepsie, of wilt u gewoon eens in contact komen met lotgenoten?

Epilepsie heb je immers nooit alleen! Uw naaste omgeving is waarschijnlijk enorm geschrokken. Zij hebben uw aanval misschien gezien, terwijl u het zelf niet bewust heeft meegemaakt. De angst en onzekerheid kan ook hun leven beheersen. Zij moeten – net als u – door het, soms terugkerende, proces van verwerken en acceptatie. Soms verlopen beide processen niet parallel. Dat kan tot botsingen leiden in een relatie en in een gezin. Laat dat u niet ontmoedigen en zoek niet altijd direct de oorzaak bij uzelf of de epilepsie. Bij een dergelijk proces spelen vaak meerdere factoren een rol.

Twee ervaren mensen uit het epilepsiezorg circuit, die dagelijks hiermee te maken krijgen zijn Loes Leenen van epilepsiecentrum Kempenhaeghe en Jeske Nelissen van Maastricht UMC+. Zij zijn bereid dit thema verder met ons uit te diepen en wellicht komen we samen tot zeer waardevolle tips door er over te praten. Uiteindelijk worden de gezinsleden gedwongen te handelen bij een epileptische aanval.
Inloop vanaf 19.00 u. Het café start om 19.30 u en loopt door tot 21.30 u. Adres: Cultuurhuis Heerlen Sittarderweg 145 te Heerlen.
Het Cultuurhuis is zowel met openbaar vervoer ( 7 bussen per uur vanaf Arriva station Heerlen) als per auto goed bereikbaar. Parkeerplaats naast de deur.
Volgende data: 31 augustus, 12 oktober, 16 november en 28 december.
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden dan kan dat via [email protected] of 06 – 2823 3861 (H. Marell)

Reacties

comments

Scroll to Top