Zoek op rubiek

Eerste en enige maaltijd

Eerste en enige maaltijd
Wij hebben het geluk dat we wonen in een land waar we relatief veel verdienen en de prijzen voor de dagelijkse boodschappen betaalbaar zijn. Het is voor ons dan ook moeilijk voor te stellen om de dag door te komen met maar één maaltijd en voor de rest niets. Door de zeer hoge werkloosheid leven gezinnen, vooral in de dorpen in het achterland van Moldavië, beneden de armoedegrens. De voedselprijzen blijven maar stijgen. Brood en melk zijn onbetaalbaar. Ouders zijn ten einde raad omdat ze hun kinderen geen eten kunnen geven. Met steun van Mensenkinderen zijn in verschillende dorpen gaarkeukens annex dagcentra opgezet waar kinderen na schooltijd terecht kunnen. De kinderen gaan niet eerder de deur uit voordat ze gegeten hebben. Voor de meeste kinderen is het de eerste en enige maaltijd die ze op een dag krijgen.

Het zijn veelal de kleine dorpen in het achterland waar extreme armoede is. De voedselprijzen blijven maar stijgen. Brood en melk is onbetaalbaar. Gezinnen met opgroeiende kinderen hebben het zwaar. Werk is er nauwelijks te vinden waardoor er geen inkomsten zijn. Op hulp van familie of buren hoeven ze niet te rekenen omdat die óók moeite hebben om rond te komen. Ouders zijn ten einde raad omdat ze niet bij machte zijn hun kinderen eten te geven. Kinderen gaan met een lege maag naar school. Het is moeilijk om met een knorrende maag de aandacht bij de les te houden. De situatie is hartverscheurend. Mannen zoeken hun heil in de alcohol om de ellende even te ontvluchten. Noodgedwongen werken sommige vrouwen in de prostitutie om maar een beetje geld te verdienen. De thuissituatie is voor veel kinderen uitzichtloos.

In samenwerking met lokale kerken helpt Mensenkinderen met het opzetten en onderhouden van gaarkeukens annex dagcentra. Kerkelijke vrijwilligers zorgen ervoor dat kinderen na schooltijd opgevangen worden. Het dagcentrum is een oase voor de kinderen die veelvuldig geconfronteerd worden met de harde wereld. Kinderen mogen er kind zijn en hoeven zich niet druk te maken over hoe ze moeten overleven. De kinderen gaan niet eerder de deur uit voordat ze gegeten hebben. Ze krijgen een vitamine- en mineraalrijke maaltijd omdat dat essentieel is voor hun lichamelijke ontwikkeling. Het is de eerste en enige maaltijd die ze op een dag krijgen.

Mensenkinderen is bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door Nederlanders bewust te maken van de grote nood van deze mensen en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen. Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding.

Reacties

comments

Scroll to Top