Zoeken
Generic filters
nl Dutch
Zoek op rubiek

Echtscheiding, alimentatie en familierecht in LEIDEN

Het personen- en familierecht is een zeer breed rechtsgebied en omvat onder andere de volgende deelgebieden:

• echtscheiding of verbreking samenwonen;
• vaststellen of wijzigen van partner- en/of kinderalimentatie;
• vaststellen of wijzigen van een ouderschapsplan inclusief een omgangsregeling;
• ouderlijk gezag en voogdij over minderjarige kinderen;
• ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en/of gesloten plaatsing;
• vaststelling of ontkenning vaderschap, (vernietiging van) erkenning ;
• erfrecht;
• curatele en bewind.

Voor al deze gebieden kunt u zich tot ons wenden. Belangrijk om te weten is dat deze rechtsgebieden constant aan verandering onderhevig zijn. Door vakliteratuur en het volgen van bijscholingscursussen blijven wij op de hoogte van deze wijzigingen en kunnen wij u adviseren en begeleiden.

Ons kantoor is door de Rechtbank ook benoemd om op te treden als bijzonder curator. Een bijzonder curator is een persoon die een minderjarige kan bijstaan bij een conflict met zijn ouders of voogd over bijvoorbeeld de hoofdverblijfplaats van de minderjarige. Daarnaast kan een bijzonder curator ook worden benoemd als vertegenwoordiger van een minderjarige
in een procedure tot vaststelling of ontkenning vaderschap.

De werkzaamheden van Kamphuis & Rijsdam Advocaten worden verricht tegen een marktconform uurtarief. Bent u niet in staat om zelf een advocaat te betalen, dan kunt u wellicht aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. De advocaat zal de aanvraag voor u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Heeft u vragen over dit rechtsgebied? Neem contact met ons op.

Kamphuis & Rijsdam Advocaten
Lammermarkt 206
2312 CW Leiden (Vlakbij Station Leiden CS en Molen de Valk)

Tel: 071 36 27 507
Fax: 071 36 27 508

[email protected]
www.kamphuisrijsdam.nl

Website: advocaatuitleiden.nl

Reacties

comments

Scroll to Top