Persbericht
“Diversiteit loont, ook voor MKB-ondernemers”

Uit onderzoek van PerspeXo, vandaag gepubliceerd in de White Paper “M/V = Meerkracht + Veerkracht” – blijkt dat mannelijke en vrouwelijke ondernemers overlappende en aanvullende kwaliteiten hebben. Diversiteit in de directie kan MKB bedrijven aanzienlijk versterken in goede én slechte tijden. De researchresultaten zijn gebaseerd op onderzoek onder 500 ondernemers met personeel, waarvan 150 vrouwelijke en 350 mannelijke ondernemers.
Annegien Blokpoel, Directeur PerspeXo en auteur van de bestseller “Maak je bedrijf meer waard”: “Dat diversiteit in de directie van het grootbedrijf leidt tot betere resultaten is al langer bekend. Uit ons onderzoek blijkt dat ook ondernemers en MKB bedrijven baat hebben bij een gezonde mix van mannelijke en vrouwelijke ondernemerskwaliteiten. Wij hopen dat deze white paper bijdraagt aan het succesvol doorgroeien van bedrijven met mannelijke én vrouwelijke ondernemers aan het roer.”
De voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn:
1. Mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in het managementteam versterken het totale bedrijf, op management, bedrijfskundig en bedrijfseconomisch gebied.
2. Mannelijke en vrouwelijke ondernemers zijn complementair op de Schijf van Vijf™, bundeling leidt tot een duidelijke verbetering in de bedrijfsvoering:
– Vrouwelijke ondernemers doen het beter op de gebieden marketing, communicatie en identiteit.
– Mannelijke ondernemers doen het beter op financiën en de financiële vragen binnen strategie.
3. Diversiteit in het management geeft bedrijven een betere uitrusting voor goede én slechte tijden.
– Mannelijke ondernemers geven aan makkelijker te kunnen groeien.
– Vrouwelijke ondernemers geven aan makkelijker te kunnen terugschakelen.
4. Mannelijke en vrouwelijke ondernemers hebben dezelfde drive en passie in hun ondernemerschap.
5. Ondernemers geven zichzelf een onvoldoende voor bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis. Financiën is voor beiden de zwakste plek in de bedrijfsvoering, daarnaast geeft 43% van de ondernemers aan niet te weten hoeveel geld het bedrijf nodig heeft bij groei.
6. Mannelijke ondernemers geven hogere cijfers aan zichzelf en de totale directie op alle ervaringsgebieden. 7. Vrouwelijke ondernemers hebben meer moeite om balans te vinden tussen werk en privé en om regelmatig met afstand naar het bedrijf te kijken.
8. Vrouwelijke ondernemers hebben 50% vaker een opleidingsbudget voor zichzelf dan mannelijke ondernemers.
9. Niet kunnen “loslaten” en delegeren is een belangrijke blokkade voor de (door)groeipotentie, met name voor vrouwelijke ondernemers.

Voor perscontacten: Annegien Blokpoel via 020-4223355 of [email protected] De white paper “M/V= Meerkracht + Veerkracht”is te downloaden via www.perspexo.com en/of www.maakjebedrijfmeerwaard.nl.
Over PerspeXo
PerspeXo is een onafhankelijk strategisch adviesbureau, gericht op winstverbetering, waardecreatie en waardering binnen en voor bedrijven. Voor ondernemers van het eerste en tweede kantelpunt is het MBW™ (Maakjebedrijfmeerwaard)-programma ontwikkeld. Sinds 2006 doet PerspeXo regelmatig onderzoek onder ondernemers in het MKB. Zie ook onze eerdere white papers zoals “Succesvol doorgroeien, de 2de horde voorbij” en “Doorbreek het eerste kantelpunt”.

Reacties

comments