Zoek op rubiek

De huisvestingsvergunning Rotterdam, gevolgen voor de verhuurder?

Ongeveer een jaar geleden schreef Drs. Esther Dekker al een klein stukje over de huisvestingsvergunning in Rotterdam. Een item dat nog steeds actueel én in ontwikkeling is. Wat is er inmiddels veranderd? En heeft de huisvestingsvergunning voor u als verhuurder ook consequenties? Esther Dekker verteld het u in deze blog. Drs. Esther Dekker heeft zelf ruime ervaring met de huisvestingsvergunning. Zij is namelijk de ondernemer achter Max Property Group en heeft ook haar eigen verhuurbedrijf Max Property Rentals.

Welke wijken en straten?
Ten opzichte van vorig jaar is het gebied waar de huisvestingsvergunning van kracht is uitgebreid met Tarwewijk en Strevelsweg, de even nummers aan de Vreewijk kant.

Welke gegevens moet een huurder aanleveren
Het aantal gegevens dat een huurder moet aanleveren bij de vergunningsaanvraag is tevens uitgebreid. De huurder is verplicht om bij de aanvraag de volgende bewijzen met betrekking tot het inkomen aan te leveren:

• De loonspecificatie van uw werkgever(s) van de laatste drie maanden. Ook de bankafschriften van de laatste drie maanden waaruit blijkt dat dit loon op uw bankrekening is bijgeschreven.

• De specificatie van uw uitkeringsinstantie(s) van uw inkomen van de laatste drie maanden.
Let op! Met een uitkering krijgt u niet altijd een huisvestingsvergunning.

• De meest recente winst- en verliesrekening met een stempel en handtekening van de boekhouder/accountant. Dit moet als u inkomen heeft uit een zelfstandig beroep- of bedrijf. Dan moet u ook uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel laten zien.

• Een recent betaaloverzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-groep). Dit moet als u student bent óf een studieverklaring van een instelling voor middelbaar -, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

(bron: rotterdam.nl)

Gevolgen voor de verhuurder?
Heeft het voor u als verhuurder gevolgen als u een woning verhuurt in een huisvestingsvergunning gebied aan een huurder die niet voldoet aan de eisen? Ja dit heeft zeker gevolgen. Als een huurder geen huisvestingsvergunning krijgt mag deze niet in de woning wonen. De huurder kan zich in dat geval niet inschrijven in het BRP. Blijft de huurder toch in de huurwoning wonen dan krijgt u als verhuurder een bestuurlijke boete.

Hoe kunt u controleren of uw huurder zich daadwerkelijk inschrijft?
Het is dus van belang dat u zeker weet dat een huurder recht heeft op een huisvestingsvergunning én dat de huurder zich daadwerkelijk inschrijft in het BRP. U kunt dit controleren door bijvoorbeeld pas de sleutel te overhandigen als de huurder heeft aangetoond dat deze goedkeuring heeft gekregen vanuit de Gemeente Rotterdam en als de huurder kan aantonen dat deze vanaf een bepaalde datum daadwerkelijk ingeschreven is op dit adres. Let er wel op dat u pas vanaf de datum dat u de sleutel overhandigd huur gaat rekenen voor de woning.

Hoogte van de boete
De hoogte van de bestuurlijke boete is terug te vinden in de: Tijdelijke huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen op het gebied van verhuur, beheer of vastgoedbelegging? Neem dan contact op met Drs. Esther Dekker van Max Property Group! Drs. Esther Dekker geeft ook masterclasses in vastgoed gerelateerde onderwerpen in de trainingsruimte van Max Property Group in Rotterdam. Ook kunt u haar volgen via facebook of LinkedIn

Bron: https://www.woningverhurenrotterdam.nl/huisvestingsvergunning-rotterdam-gevolgen-verhuurder/

Reacties

comments

Scroll to Top