Bij de toewijzing van ouderlijk gezag, omgang en informatierecht, wijst de wet als belangrijkste criterium naar “het belang van het kind”. Deze term wordt vaak ge(mis)bruikt zonder dat men precies kan aangeven wat men daarmee bedoelt.
“Het belang van het kind” is een vaag begrip, zo niet een mensenrechtelijk en pedagogisch vrijwel lege huls. Het is een juridische open norm die door elke rechter naar willekeur kan worden in-gevuld.
Scheiden is niet altijd slecht voor de kinderen. Verkeerd scheiden is altijd slecht voor de kinde-ren.
Het omgangsrecht van het kind impliceert dat de verzorgende ouder de plicht heeft om zo gunstig mogelijke omstandigheden voor omgang te scheppen. Als de rechtbank echt de belagen van het kind in het oog heeft gebruikt ze alle juridi-sche instrumenten om de omgangsregeling goed te laten verlopen en de kinderen in contact te houden met beide ouders.
Ik wil onderhand toch eens goede afspraken over de omgangsregeling. En weer zijn we bij de rechtbank op bezoek. Ik heb van mijn leven nooit zo vaak de rechtbank van binnen gezien en denk erover om rechten te gaan studeren. Het is zo gezellig op die rechtbanken… zeker als je daar moet komen om om je eigen kinderen te mogen vragen. Het is erg vanzelfsprekend om te moeten vragen om je eigen kinderen. Hoor je wat ik zeg? Je moet als vader om je eigen kinderen vragen!
Niemand die dat begrijpt. Maar er is recht op omgang met je eigen kinderen. Recht op….

Dit hele verhaal wordt beschreven in de claim, een boek van een verraden vader in

echtscheidingsrecht, te bestellen via http://www.juristnet.nl

Reacties

comments