Zoek op rubiek

CTB xRM nodigt techniek en bouw uit voor interactieve benchmark

Respondenten krijgen direct actueel inzicht in de mate waarin de sector innoveert en nieuwe technologie toepast

Ede, 12 november 2015 – CTB xRM houdt een groot onderzoek onder bedrijven in de techniek, bouw en offshore. In de benchmark ‘Transitie in techniek en bouw’ onderzoekt de ICT-dienstverlener de mate waarin de verschillende sectoren vernieuwende technologieën en klantcommunicatiestrategieën toepassen. Het onderzoek grijpt ook terug op de onderzoeksthema’s die CTB xRM in een eerder benchmarkonderzoek in 2014 behandelde: beheersing van complexe documentstromen en projectinformatie. Respondenten kunnen direct na deelname hun resultaten en status ten opzichte van de branche inzien. Begin 2016 komt CTB xRM met een rapport waarin de branche als geheel wordt beoordeeld op de genoemde terreinen.

Deelnemen
Het onderzoek is gericht op innovaties en veranderingen die grote gevolgen hebben voor verdienmodellen, bedrijfscultuur en automatisering. Het onderzoek is hier te vinden: benchmark: transitie in techniek en bouw. Direct na deelname kunnen respondenten inzien hoe andere deelnemers tegenover een aantal innovaties en ontwikkelingen in de sector aankijken. Om hier een compleet beeld van te kunnen geven worden vragen gesteld rond de volgende vier thema’s:

• De invloed van Game Changers
In hoeverre zijn bedrijven in de techniek, bouw en offshore bezig met bijvoorbeeld 3D-printtechnologie, robotica, Smart Objects, Cloud computing en Building Information Modelling (BIM)?

• De cultuuromslag die bedrijven ondergaan
Wat is de impact van een snel veranderend speelveld op organisaties, processen, mensen en bedrijfscultuur? Wat is het aanpassingsvermogen van de deelnemende bedrijven?

• De weerslag op projectrendement
Als gevolg van kleiner wordende winstmarges en toegenomen risico’s is projectbeheer van cruciaal belang. De nieuwe technologieën en veranderende markten hebben ook invloed op het risico dat bij een project komt kijken. Hoe gaan de deelnemende bedrijven hier mee om?

• Het belang van commercieel management
Welke gevolgen hebben bovenstaande ontwikkelingen op commercieel management? Hoe bepalen bedrijven voor welke kansrijke opdrachten en aanbestedingen zij willen meedingen? En welke risicovolle projecten durven zij links te laten liggen?

Yuri Ramdhani, commercieel manager bij CTB xRM: “Het is voor bedrijven in de techniek, bouw en maritieme sector altijd al belangrijk geweest om voor de juiste opdrachten te kiezen, omdat het gaat om grote projecten die veel capaciteit vragen. Je wilt dat het financieel resultaat maximaal is, tegen een zo klein mogelijk risico. Er verandert echter veel in deze sectoren, waardoor het lastiger wordt om risico’s goed in te schatten. Tegelijkertijd zijn er ook nieuwe mogelijkheden om die inschattingen te kunnen maken. Dat vraagt echter wel een grote inspanning en met deze benchmark kunnen bedrijven zien hoever ze met die inspanning zijn.”

De sluitingsdatum van het onderzoek is 30 november 2015. Deelname is persoonlijk. Ingevulde surveys en persoonsgegevens worden niet gedeeld met anderen.

Reacties

comments

Scroll to Top