Zoek op rubiek

Conferentie Geloof en Wetenschap

Wetenschappers presenteren geloofwaardigheid creationisme

Van 28 augustus tot en met 31 augustus 2017 wordt in Groningen, Apeldoorn en Leiden een lezingentournee georganiseerd om het creationisme als kader voor de ontstaansgeschiedenis voor het voetlicht te brengen, omdat het scheppingskader goed onderbouwde wetenschappelijke antwoorden biedt.

Enkele wetenschappers, die actief zijn aan universiteiten van het kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten presenteren hun inzichten in een lezingenreeks over geloof en wetenschap, die door iedereen goed te volgen is, maar ook interessant en uitdagend genoeg zijn voor wetenschappers, docenten en studenten (middelbare scholen, hoge scholen, universiteiten).

De sprekers zullen de denkkaders van zowel evolutionisten als creationisten uitdagen. De lezingen zijn in de spreektaal van de sprekers (Engels of Nederlands); er is vertaling indien dat nodig is.

Op 2 september is er een afsluitende dialoogavond met alle sprekers die wordt gehouden in Groningen en via livestreaming te volgen is.

Toegang gratis.

Voor meer informatie over tijden, programma en onderwerpen: ga naar de website https://conferentiegeloofenwetenschap.eu

Reacties

comments

Scroll to Top