Zoek op rubiek

Cliëntenorganisatie vraagt om meer zeggenschap in nieuwe zorgwet

Vandaag stemt de Tweede Kamer over een motie van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Dik-Faber (ChristenUnie). In deze motie vraagt de Kamer om meer zeggenschap voor cliënten, patiënten en verzekerden in de nieuwe zorgwet van minister Schippers. Deze wet, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, is verouderd en biedt niet de juiste voorwaarden voor sterke medezeggenschap van cliënten. LOC Zeggenschap in zorg, de grootste cliëntenorganisatie in de langdurige zorg, heeft de Kamer opgeroepen met deze motie in te stemmen.

De hervorming van de medezeggenschap in de zorg laat al jaren op zich wachten. Terwijl het zorglandschap ingrijpend is veranderd. Met die veranderingen zijn er nieuwe manieren van medezeggenschap nodig. De cliënt staat volgens het huidige beleid centraal, maar dat komt nog niet tot uiting. Cliënten moeten meer aan bod komen bij het vormgeven van de zorg. Het huidige systeem is te rigide en staat dit nog niet toe. LOC wil dat de minister samen met cliënten en patiënten kijken naar nieuwe vormen van inspraak. En ervoor zorgt dat de bestuurderslobby niet de overhand heeft.

De nieuwe zorgwet van minister Schippers gaat deze week een internet-consultatie in. Deze moet zo breed mogelijk gedeeld worden om zoveel mogelijk belanghebbenden in de zorgsector te bereiken. Niet alleen bestuurders, managers en zorgverzekeraars, maar ook cliënten, cliëntenraden en zorgverleners. Zij kunnen waardevolle informatie verstrekken voor het opstellen van de nieuwe wet. Marthijn Laterveer, coördinator bij LOC, heeft de volgende boodschap voor de minister: “Geef mensen in de zorg controle en zeggenschap over hun eigen leefomgeving. Laat hen zelf bepalen welk eten en drinken ze krijgen, welke activiteiten zij ondernemen. En niet de zorginstelling. Zo maken we de zorg menselijker.”

LOC hoopt dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor deze belangrijke motie stemt. Om daarmee een stap te zetten naar een zorgsector waar mensen centraal staan, en niet de systemen.

Reacties

comments

Scroll to Top