Zoek op rubiek

Capaciteit is grootste bottleneck bij transitie in de bouw en techniek

Ede, 18 juli 2016 – Bij bijna driekwart van de bedrijven in de bouw, techniek en maritieme industrie heeft de directie een duidelijke visie op hoe in te spelen op trends die de markt veranderen. 58 procent geeft ook aan over voldoende investeringsruimte te beschikken om concurrerend te blijven met de opkomst van game changers als Internet of Things, robotica en Smart Objects. Dit blijkt uit onderzoek van CTB xRM onder 140 grote bedrijven in de bouw, techniek en offshore. Hoewel visie en financiën geen problemen vormen, blijkt de adoptie van verandering voor veel organisaties lastig.

Visie versus praktijk
Het speelveld verandert flink. Dat geldt voor de hele keten en functiekolom. Innovaties zetten bestaande businessmodellen onder druk en dwingen bedrijven om te veranderen. Bijna alle aan de benchmark deelnemende bedrijven zijn gestart met de implementatie van game changers in de bedrijfsvoering. Hierbij blijkt dat een aantal voorwaarden niet of onvoldoende aanwezig is. 70 procent heeft problemen met capaciteit. Ook executie (65%) en aanpassingsvermogen (61%) zijn onvoldoende aanwezig om adequaat op transities in te spelen.

Yuri Ramdhani van CTB xRM: “Het is goed om te zien dat organisaties in de bouw en techniek een heldere visie op de toekomst hebben. Ook zien we dat de financiën en de wil om te veranderen duidelijk aanwezig zijn. Door te werken aan kennisdeling en productiviteit worden bedrijven ook daadwerkelijk in staat gesteld de gewenste transities door te voeren. Ik geloof dat beter samenwerken aan de basis staat van deze executiekracht. Beter samenwerken met collega’s, partners en klanten. Goede technologie is hierbij een randvoorwaarde. De combinatie van CRM en Document Management is ideaal om dit zowel intern als extern te faciliteren. Als we de samenwerkingsmogelijkheden binnen bouw en techniek drastisch verbeteren kunnen medewerkers veel meer bereiken en meer waarde toevoegen aan hun organisatie.”

De onderzoeksresultaten zijn opgetekend in het trendrapport: ‘Ondernemen in het teken van transitie’. Het rapport is te downloaden via www.ctbxrm.nl/transitie.

Reacties

comments

Scroll to Top