Premium persbericht

De schuldencrisis van 2008 en vele financiele problemen van de huidige tijd, werden en worden alleen maar veroorzaakt doordat ons huidige monetaire systeem, de manier van creatie en allocatie van geld, prehistorisch is en uiterst onlogisch en schadelijk werkt. Om dit op te lossen is een monetaire hervorming nodig, zijnde een aanpassing in het huidige geldsysteem. Uiteraard kan dat op vele manieren, en uiteraard is er ook 1 manier die de allerbeste oplossing is en tot de allerbeste resultaten zal leiden. Om de begrijpen welke oplossing dat is, maar vooral ook om deze allerbeste oplossing ook op de beste manier in te voeren, vereist veel kennis maar vooral ook begrip van geld, monetaire systemen maar vooral ook van de relationele aspecten van monetaire systemen en onze huidige maar ook toekomstige samenleving.

Het meest optimale monetaire systeem is al vele jaren geleden ontwikkeld door Drs. W.T.M. Berendsen. Vanuit een achtergrond van een specialisme in veranderingsmanagement heeft deze persoon zich al vele jaren bezig gehouden met een daadwerkelijk en zeer ruim begrip opbouwen over geld, monetaire systemen en monetair beleid. Dit heeft geleid tot het Excellente Monetaire Systeem, ontwikkeld door Wilfred Berendsen (Drs. W.T.M. Berendsen). Sinds recent heeft de heer Berendsen ook een boek uitgegeven over dit nieuwe monetaire systeem, met de titel “ De Monetaire Revolutie- Het Excellente Monetaire Systeem” .

In het boek “ De Monetaire Revolutie-Het Excellente Monetaire Systeem wordt uitgelegd waarom andere monetaire hervormingsvoorstellen, zoals onder andere die monetaire hervormingsvoorstellen van de groepen aangesloten bij de International Movement for Monetary Reform (zoals Positive Money UK en het nederlandse “ Ons Geld” ), niet gaan werken. De monetaire hervormingsvoorstellen van stichting “ Ons Geld” (Full Reserve Banking, QE for the people en onvoorwaardelijk basisinkomen) zijn allemaal theoretische voorstellen, ontwikkeld vanuit zeer beperkt onbegrip van wat geld en monetaire systemen zijn en kunnen doen, en totaal waardeloos voor de praktijk. Iets wat in het boek “De Monetaire Revolutie- Het Excellente Monetaire Systeem” ook nader wordt uitgelegd. Op de website www.wilfredberendsen.nl staat meer informatie over dit boek (dit zal komende tijd worden uitgebreid) en ook staat daar dat het boek via [email protected] valt te bestellen.

De projectgroep “ geldschepping” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid houdt zich momenteel op verzoek van de regering bezig met onderzoek naar verschillende aspecten van geldschepping. En naar mogelijke alternatieven en verbeteringen. Deze projectgroep dient het boek “ De Monetaire Revolutie- Het Excellente Monetaire Systeem” uitgebreid te lezen. Met name omdat in dit boek essentiele aspecten van ons huidige geldsysteem, maar ook de achterliggende zaken en relevante aspecten uitvoerig worden belicht , toegelicht en uitgelegd. En vooral is het zodat het Excellente Monetaire Systeem op zich de allerbeste oplossing is en dit monetaire systeem valt ook gelijk in te voeren in de samenleving. Eventueel eerst op kleinere schaal om te bewijzen hoe uitmuntend dit systeem zal werken in de samenleving.

Het boek “ De Monetaire Revolutie- Het Excellente Monetaire Systeem” is een must read voor alle redacteuren van kranten, mediamensen, academici, onderwijzers, financieel  professionals, economen en politici die zich op welke manier dan ook met geld en monetaire systemen en of beleid bezig houden of zich daar in interesseren. Daarnaast is het boek echter ook zeer geschikt en nuttig voor iedereen die meer van geld of monetaire systemen zou moeten of zou willen weten. In de huidige tijd zou dat ook bijna iedereen moeten zijn, temeer als wordt begrepen dat echt iedereen in Nederland er minstens 5000 euro per jaar op vooruit zal gaan aan inkomen als en zodra het Excellente Monetaire Systeem op juiste, doeltreffende wijze wordt ingevoerd. Dit zal echter niet zomaar gebeuren, om dit werkelijkheid te maken is het nodig dat zo veel mogelijk mensen begrip gaan krijgen van het Excellente Monetaire Systeem en wat dit gaat betekenen voor onze samenleving. En dat is heel veel, want invoering van het Excellente Monetaire Systeem zal zorgen voor de grootste verandering in onze samenleving ooit. Een monetaire revolutie die vreedzaam zal zijn, maar die wel vele sociale en wetenschappelijke revoluties (ongekend grote verbeteringen in ons sociale leven, onder andere ondersteund door meer en kwalitatief betere wetenschap) zal verwezenlijken. Iedereen die dat wel zou willen doet er verstandig aan om het boek “ De Monetaire Revolutie-Het Excellente Monetaire Systeem” te gaan lezen. Het boek is zeer toegankelijk geschreven; het merendeel van de inhoud moet te begrijpen zijn voor de meeste Nederlanders.

“ De Monetaire Revolutie- Het Excellente Monetaire Systeem” is online te koop via www.wilfredberendsen.nl of via een email naar [email protected] 

Mediacontact
 

Wilfred Berendsen
Auteur “ De Monetaire Revolutie- Het Excellente Monetaire Systeem” 
Uitvinder/ initiator van het Excellente Monetaire Systeem

Telefoon   :      06-519 416 75
Email       :      [email protected]dsen.nl

Website: www.wilfredberendsen.nl

Reacties

comments