Sint-Oedenrode, 29 maart 2016 – OZMO heeft een spraakfilter ontwikkeld, waardoor een betere onderhandelingspositie gerealiseerd kan worden. Uit onderzoek is gebleken dat non-woorden zoals ‘uhh’ een negatieve invloed hebben op onderhandelingen. In telefonische onderhandelingen is dit effect sterker, omdat de non-verbale communicatie dan marginaal is. Deze spraakfilter filtert alle uhh’s uit telefoongesprekken en is geïntegreerd in OZMO’s telecom software. OZMO- en Swyx-gebruikers kunnen vanaf de eerste week van april gebruikmaken van de ‘uhh-filter’. De verwachting is dat de spraakfilter vanaf het derde kwartaal van 2016 ook voor andere telecomaanbieders beschikbaar is. Tegelijkertijd wordt dan de applicatie voor Android en iPhone op de markt gebracht.

De spraakfilter-technologie
Middels een Audio Delay Module wordt het geluid met enkele milliseconden vertraagd, waardoor de Oratio Filter Node (OFN) – de uhh-filter – in staat is om een actief gesprek te bewerken. Wanneer de OFN actief is, worden de uhh’s herkend door een Voice Commands systeem en vervolgens gefilterd uit het gesprek. Omdat het gesprek actief wordt bewerkt zijn er geen pauzes te horen in het gesprek. Hoewel vergelijkbare systemen, zoals Noise Cancelling of anti-looping, al langer bestaan, gaat deze spraakfiltertechniek veel verder.

De toekomst van de spraakfilter
Onderzoek van OZMO heeft een veelzijdigheid aan toepassingen voor de spraakfilter aangetoond. Op basis hiervan is OZMO eveneens bezig met de ontwikkeling van een Nederlandse scheldwoordenfilter. De bèta-versie van de innovatieve uhh-filter is getest door makelaarskantoor Makelaarsland waar telefonische onderhandelingen aan de orde van de dag zijn. Vooralsnog zijn de bevindingen positief. Volgens directeur Jeroen Stoop blijkt uit de pilot dat de klanten de telefoongesprekken positiever beoordelen. Statistieken moeten nog uitwijzen in hoeverre de uhh-filter de onderhandelingspositie effectief heeft beïnvloed.

Reacties

comments