Zoek op rubiek

Beleef een spirituele kerst en jaarwisseling in zestien dagen. Boek voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en Oud en Nieuw.

De belangrijkste boodschap van het boek ‘Spirituele Kerst’ is dat Kerstmis niet alleen kan worden gezien als de herdenking van een gebeurtenis die zo’n tweeduizend jaar geleden mogelijk heeft plaatsgevonden, maar vooral ook als een spiritueel proces dat zich kan voltrekken in de mens die zich daarvoor openstelt. De personen uit het kerstverhaal zijn dan aspecten van de mens die een spirtituele weg gaat.’We vinden het belangrijk dat veel mensen zich daarvan bewust worden,’ zegt

Doride Zelle-van de Stolpe, directeur van Rozekruis Pers en Pentagram boekwinkel in Haarlem. ‘Daarom stellen we de inhoud van het boek in de kerstperiode gratis beschikbaar in de vorm van gesproken teksten. Iedereen kan op de website spirituelekerst.nl inschrijven voor het ontvangen van dagelijkse e-mails van 22 december tot en met 6 januari met links naar teksten en de audio-bestanden.

Deelnemers aan het programma ‘Spirituele Kerst’ wordt aangeraden om gedurende zestien dagen ’s avonds voor het slapen gaan te luisteren naar een verhaal uit het Aquarius Evangelie en de volgende ochtend vlak na het opstaan te luisteren naar een beschouwing die gebaseerd is op dat verhaal. Deelname vraagt ongeveer een half uurtje per dag, en uit de reacties blijkt dat daar voor velen een weldadige invloed van uitgaat.

Doride: ‘Een team van enthousiaste vrijwilligers heeft in de afgelopen kerstperiode ons online-programma ‘Spirituele Kerst’ ontwikkeld en gehouden. Daar hebben zo’n duizend mensen aan deelgenomen. We hebben enorm veel positieve reacties ontvangen.’
Ook vanuit het buitenland is er interesse getoond voor ‘Spirituele Kerst’. Daarom worden de gesproken teksten ook in het Engels online beschikbaar gesteld.

De titels van de dagteksten luiden:

22 december: Jezelf voorbereiden
23 december: De innerlijke mens in je herkennen
24 december: Je weg bereiden
25 december: Het goddelijke in je geboorte geven
26 december: In dit teken zul je overwinnen
27 december: Je magische geschenken
28 december: Bedreigingen vanuit de wereld en jezelf
29 december: Je opdracht in het leven
30 december: Je terugblik op het verleden
31 december: Afscheid nemen van je leermeesters
1 januari: Je talenten ontplooien
2 januari: De verborgen schatten in je hart
3 januari: Aandacht voor je innerlijke ontwikkeling
4 januari: Het geestbewustzijn in je wekken
5 januari: Zeven grondstellingen voor je leven
6 januari: Neerdaling van de heilige adem

Reacties

comments

Scroll to Top