Zoeken
Generic filters
nl Dutch
Zoek op rubiek

Banken kunnen kredietaanvragen nu reëler beoordelen

Persbericht

Zwolle, 23 september 2013

Banken kunnen kredietaanvragen nu reëler beoordelen

Banken kunnen kredietaanvragen nu reëler beoordelen. Ook kunnen ze eventuele betalingsproblemen van de klant vroegtijdig signaleren, al voordat deze leiden tot registratie bij het BKR. Die ontwikkeling komt voort uit de optimalisering van LogiLink, de software (interface) van Centric waarmee bedrijven de kredietwaardigheid van (potentiële) consumptieve en zakelijke klanten kunnen checken.

Vrijwel alle Nederlandse banken maken gebruik van dit systeem alvorens ze besluiten of ze een bepaalde persoon een krediet verstrekken.
Onlangs sloeg Centric de handen ineen met Focum om de data die via LogiLink beschikbaar is voor de financiële markt te optimaliseren. Focum maakte zijn consumentendata met betrekking tot kredietwaardigheid toegankelijk voor de gebruikers van LogiLink. “Omdat Focum de data op een andere manier verzamelt dan bijvoorbeeld een instantie als BKR, is hun bestand van grote toegevoegde waarde. Het kan best zijn dat een consument niet bij BKR is geregistreerd, maar wel bij allerlei bedrijven verplichtingen is aangegaan zonder die na te komen. Die consumenteninformatie kan Focum verstrekken”, zegt Peter Feuth van Centric.

Reële beslissingen
Het resultaat is dat banken een reëlere, beter onderbouwde beslissing kunnen nemen over het al dan niet verstrekken van een krediet. “Ook helpt onze informatie bij het vroegtijdig signaleren van betalingsproblemen, voordat deze leiden tot registratie bij het BKR. Hierdoor kunnen bedrijven preventief in gesprek gaan met klanten”, zegt Leendert Rijnsburger van Focum.
“Focum helpt bedrijven maximaal rendement uit hun klantrelatie te behalen. Daarbij kan het gaan om marketing, klantbeheer, klantbehoud en creditmanagement. Wij zorgen dat bedrijven niet alleen hun doelgroep bereiken, maar ook de juiste klanten accepteren en met hen een financieel gezonde relatie houden.”

Groeiende noodzaak tot checken
Feuth verwacht dat Centric in de toekomst de mogelijkheden van LogiLink uitbreidt, waar mogelijk met de data van Focum. “Het zou voor bedrijven mooi zijn als ze niet alleen de kredietwaardigheid van consumenten kunnen checken, maar ook die van kleine bedrijven, ZZP-ers, VOF’s of directeur-grootaandeelhouders.”
Hiermee voorzien Focum en Centric in een sterke behoefte in de markt. “De noodzaak om partijen te checken alvorens een overeenkomst te sluiten, groeit”, zegt Rijnsburger. Feuth beaamt die constatering. “Bovendien hebben banken en andere kredietverstrekkers behoefte aan flexibele oplossingen waarmee ze meerdere datasystemen kunnen koppelen en snel antwoord krijgen op hun vragen over de kredietwaardigheid van de betreffende persoon of partij.”

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Leendert Rijnsburger. U kunt hem bereiken op (038) 467 24 00 of 06 2788 3502 of via [email protected] Focum is gevestigd aan het Rodetorenplein 9 in Zwolle. Meer informatie over Focum vindt u op www.focum.nl. Meer informatie over Centric vindt u op www.centric.eu.

Website: www.focum.nl

Reacties

comments

Scroll to Top