Zoek op rubiek

AVG te complex voor MKB?

Premium persbericht

Privacy en gegevensbescherming zijn hot topics op het moment. In het begin van het nieuwe jaar (2019) zijn veel organisaties aan het nadenken hoe zij hierin gaan voorzien. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is sinds 2018 verplicht, maar juist MKB organisaties vinden het lastig om uit te vinden hoe zij hieraan kunnen voldoen.  

Wat is voor een MKB organisatie belangrijk, wat moet er geregeld worden en wie moeten allemaal een rol spelen om te voldoen aan wet- en regelgeving? Imagoschade, vragen van klanten die je niet kunt beantwoorden of een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens is wel het laatste waarop een organisatie zit te wachten.

Als oplossing kun je kiezen om je goed in te lezen (tijdrovend en vaak geen oplossing) of dure consultants in te huren om je te helpen. Tot nu kostte dat dagen of weken en vele duizenden Euro’s. De moed zakt menig MKB-ondernemer al in de schoenen. No more, het kan nu ook stuk eenvoudiger en veel goedkoper:

Easy Compliancy helpt MKB bedrijven nu om de AVG te implementeren binnen hun bedrijf via een eenvoudig Vraag- en Antwoordspel.

De AVG-verplichtingen online en binnen enkele uurtjes zelf in kaart brengen, inregelen en bijhouden. En dat voor paar tientjes per maand. 

Middels het kennissysteem van Easy Compliancy worden relevante passages vanuit de AVG op maat vertaald naar praktische taken, die zo duidelijk beschreven zijn dat die direct door relevante medewerkers kunnen worden opgepakt.

Gebaseerd op professioneel ontwikkelde templates, waardoor elke organisatie direct tot uitvoering kan komen in plaats van zaken eerst te moeten uitzoeken. Door het Vraag en Antwoordspel wordt de AGV specifiek op de organisatie toegesneden. “AVG-op maat” zonder onnodige ballast.

Online opvraagbaar en te onderhouden en met duidelijke “to-do” overzichten, en door de standaard aanwezige uitbreidingsmogelijkheden ook “toekomst proof”. 

Easy Compliancy wordt in vrijwel alle sectoren toegepast en zijn er onder andere toepassingen in: accountancy, automotive, petrochemie, kantoorinrichting, handel, sport en zorg.

Meer info: https://www.easycompliancy.nl

——

Bert Kerseboom (Managing Partner)
We hebben met de inzet van Cross Approach® software jarenlange ervaring om organisaties te helpen processen en taken snel en efficiënt in te richten en vast te leggen. Oorspronkelijk lag onze focus bij grote Enterprise klanten en branche gerichte systemen. De eenvoud van het concept bleek echter ook heel goed inzetbaar voor klanten in het MKB, waarvoor we de software in een Easy Compliancy format hebben gebracht.  Hierbij ligt de focus op zaken nog sneller, simpeler en goedkoper onder controle te krijgen. 

Feit is dat elk MKB bedrijf zich het liefst bezig wil houden met zijn primaire processen. Door de ondersteunende processen snel en efficiënt met Easy Compliancy in te regelen, kunnen we bedrijven helpen hun focus op de primaire processen te houden en deze zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Onze kennis en werkmethode is hun tijdwinst, en door meerdere producten te ontwikkelen zullen we dat voordeel alleen maar groter maken.
Als eerste nieuw product lanceren we AVG. Andere modules zoals: VCA, systemen voor preventie medewerkers, milieuwetgeving en Risicoanalyses en Veiligheidsplannen voor evenementen, volgen binnenkort.

Veel organisaties sturen hun personeel wel naar een BHV-training of een VCA-training, maar vergeten daarna deze taken structureel in hun organisatie vast te leggen. Hoe hebben wij als organisatie dingen geregeld, wie doet wat en hoe doen we dat dan?
Met de kennis en software tools van Easy Compliancy is dat slechts een kleine moeite. 
Door de impact in tijd en kosten sterkt te beperken, bieden we een formule waarmee we het MKB echt kunnen helpen. 

—–

Termen/Achtergrond:
AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming
GDPR = De Europese regelgeving General Data Protection Rule (De basis waarop AVG is gebaseerd)
Uitvoering en controle: Autoriteit Persoonsgegevens
Datum invoering AVG: 25 mei 2018
Toepassing: Elke organisatie die persoonsgegevens verzamelt/registreert/verwerkt/gebruikt
Boetemogelijkheid: tot 4% van de omzet
 

Website: www.easycompliancy.nl

Reacties

comments

Scroll to Top