Zoek op rubiek

Woningbouwcorporaties en het nieuwe werken

Onder druk van de overheid, politiek en maatschappij verandert het bestuur van woningcorporaties. Fusies, efficiëntere bedrijfsvoering, samenwerkingen met ketenpartners en flexibele woonconsulenten. Het zijn slechts een paar voorbeelden van veranderingen binnen deze branche. Dit vergt een andere manier van werken. Woningcorporaties hebben behoefte aan meer flexibiliteit in de organisatie, in de processen en in de

Read More »
Scroll to Top