Zoek op rubiek

Armoede: vaak onzichtbaar maar langdurig.

Op 12 augustus 2016 is Stichting Veul Diech Good opgericht – dat ontstaan is vanuit een particulier initiatief – en reeds een aantal jaren activiteiten ontplooid op het gebied van armoedebestrijding en hulp bieden op diverse terreinen.
De Stichting is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, die vanaf 1 september 2016 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft gekregen van de Belastingdienst. Hun doelgroep woont in Zuid-Limburg, leeft op of onder de armoedegrens en/of is ziek, chronisch ziek c.q. gehandicapt.
De oprichtster Myriam Vegers vertelt: “ in de praktijk is er veel meer ellende achter een voordeur, dan we ons kunnen voorstellen. Maar ook door aanscherping van wettelijke regels zie je dat steeds meer ouderen, zieken en gehandicapten buiten de boot vallen, vereenzamen en verstoken blijven van hulp die zij zo dringend nodig hebben. Er kwamen steeds meer hulpaanvragen binnen, dit was van doorslaggevende betekenis om het goede werk voort te zetten in een stichting.

Niemand loopt graag met het stempeltje rond dat ze in armoede moeten leven. Armoede is vaak onzichtbaar maar langdurig. Als je weinig te besteden hebt kom je er niet zomaar uit, daar kan een hele lange tijd overheen gaan. Als de primaire levensbehoeften niet ingevuld kunnen worden is er ook geen bestaanszekerheid (volgens de piramide van Maslow). Hierdoor zonderen mensen zich af van de samenleving hetgeen je ook tegen komt in de praktijk”.

Stichting Veul Diech Good werkt samen met diverse organisaties. Ze bieden onder andere hulp met: levensmiddelen- c.q. kerstpakketten (dit jaar is het streven 200 kerstpakketten) hulp bij het uitvoeren van diensten en materiële hulp (meestal in samenwerking met sponsors). Een hulpaanvraag kan worden gedaan via hun website: www.stichtingveuldiechgood.nl
Stichting Veul Diech Good is geheel afhankelijk van subsidies, donaties, sponsoren en giften.
Nelson Mandela:
‘Wat telt in het leven is niet puur het feit dat we geleefd hebben. Het verschil dat we maken in de levens van anderen bepaalt hoe betekenisvol het leven is dat wij leiden.’

Reacties

comments

Scroll to Top