Zoek op rubiek

Amerena is toch een vervuiler – Reactie op artikel AD (14 Feb 2018)

15 Feb 2018, Amersfoort
In het AD van Amersfoort kopt Leo de Vries in namens het college dat het nieuwe zwembad Amerena veel zuiniger is dan het Sportfondsenbad.
Ook wordt verwezen naar het gebruik van filters om de uitstoot van vieze lucht en giftige stoffen te minimaliseren.

Het is onjuist te blijven refereren naar de Europese rekenregel dat stoken op biomassa (hout)
CO2 neutraal is. Dat kan niet want bij verbranding van hout komt 15% meer CO2 vrij dan bij steenkool. Het is geen technische rekenregel maar een politieke.

De filters lijken een allesomvattende oplossing echter ze houden niet alle giftige en kankerverwekkende aerosolen (dioxine, PAK’s, Benzo(a)Pyreen) tegen.

Ultra(fijn) stof kan niet door filters worden tegengehouden en is reukloos. Door geurhinder te voorkomen lijkt het allemaal okay, de buurtbewoners krijgen toch deze fijn stof binnen.

In een apart schrijven aan de raad en B&W wordt verzocht om een continue monitoring van (ultra) fijn stof rondom het zwembad.

Op termijn zal de biomassa ketel vervangen worden door nog schonere bronnen.
Jammer dat de gemeenteraad en college van Amersfoort niet gelijk hebben gekozen voor
een energievoorziening die nu al 100% schoon is.

Reacties

comments

Scroll to Top