Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Via www.persbericht.nu kunt u onbeperkt en geheel kosteloos persberichten online plaatsen en verspreiden. Om de kwaliteit van de website hoog te houden hanteren wij de volgende voorwaarden waarmee u akkoord dient te gaan bij het aanmelden van een account.

  1. De website Persbericht.nu is primair bedoeld voor bedrijven en niet voor particulieren. Alleen bij hoge uitzondering worden persberichten van particulieren wel geplaatst. Verenigingen en stichtingen mogen wel persberichten plaatsen op Persbericht.nu
  2. Persberichten moeten er verzorgd en netjes uitzien en geen spelfouten bevatten.
  3. Persberichten mogen geen beledigende, racistische teksten of leugens bevatten.
  4. Persberichten moeten “nieuwswaarde” hebben en niet louter van commerciele aard zijn.
  5. Persbericht.nu behoudt zich altijd het recht voor om persberichten te verwijderen, zonder opgaaf van redenen. Over deze beslissing kan verder niet gecorrespondeerd worden.
  6. Eventuele schade die ontstaat door plaatsing van een of meerdere persberichten op Persbericht.nu kan door ons op u verhaald worden.
  7. Persbericht.nu zal u periodiek een online mailing sturen met informatie over het gebruik van onze site en onze diensten. Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt.

Indien u zich niet houdt aan de bovenstaande regels hebben wij het recht om uw persberichten te verwijderen en uw account te de-activeren.

Twijfelt u over een van bovenstaande punten of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Scroll to Top