Zoek op rubiek

ADHD, medicatie en kinderrechten

Woensdag 24 juni staat het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) met een kraampje op het Buitenhof in Den Haag om informatie te verspreiden over ongewenste zaken in de psychiatrie.

Stichting NCRM maakt deel uit van een internationaal netwerk van de Citizen Commission on Human Rights (CCHR), in 1967 opgericht in de VS door Scientology Church, samen met psychiater, auteur en hoogleraar psychiatrie dr. Thomas Szasz. Thomas Szasz maakte samen met andere illustere “antipsychiaters” bezwaar tegen psychiatrische willekeur bij diagnose en therapie en machtsuitoefening over patiënten, welke onderwerpen overeenkomen met ideeën die binnen CCHR heersen.
Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens heeft de laatste jaren de focus op ADHD en verspreidt kritische informatie onder publiek en beleidsverantwoordelijken. De stichting voelt zich gesterkt door een zeer recent rapport van de Child Right Committee van de VN, waarin wordt gesteld dat zij (de committee) “seriously concerned” is over de ADHD-explosie in Nederland en de omvang van ADHD-medicatie bij kinderen. Een vrijwilliger van de stichting stelt dat overmedicatie van ADHD nu beschouwd kan worden als een overtreding van internationaal geaccepteerde kinderrechten. In 2013 gebruikte 4,5% van de Nederlandse jeugd ADHD-medicijnen, waarbij men dient te bedenken dat het werkzame bestanddeel van het medicijn Ritalin onder de Opiumwet valt. Leden van NCRM benadrukken hierbij dat symptomen die men onder de noemer ADHD vat, ingrijpend en problematisch kunnen zijn, maar dat de therapie gericht moet zijn op behandeling van het onderliggende probleem. Medicatie met Ritalin is in de meeste gevallen een chemische aanpassing van het kind aan de maatschappij, wat sterk lijkt op de bezwaren van de antipsychiaters van een halve eeuw geleden. “Er is in een halve eeuw weinig veranderd op dit gebied”, aldus een NCRM vrijwilliger.

Reacties

comments

Scroll to Top