Zoek op rubiek

Adapt Business Innovatie gaat organisaties helpen met doelgerichte en flexibele strategie

In 2012 waren ze al teamgenoten tijdens hun management traineeship bij Young Colfield. Nu gaan ze samen ondernemen. Laurens van Piggelen en Niels Huismans zijn gestart met Adapt Business Innovatie. Hun ambitie? Het hele MKB in Nederland in 2025 voorzien van een rollende en adaptieve strategie.

Het ontstaan van Adapt Business Innovatie komt voort uit de steeds grotere fricties die oprichters Niels Huismans en Laurens van Piggelen bij organisaties zien. “In onze optiek moeten bedrijven vaker de stap maken van langlopende en statische strategieën naar een flexibel en cyclisch proces van de rollende (marketing)strategie”, stelt Niels Huismans. “Door een continu proces van experimenteren, leren, optimaliseren en accelereren helpen wij de strategie doelgericht, snel en flexibel te realiseren.”

Business Development
Laurens van Piggelen vervolgt: “Wij nemen ‘business development’ en ‘business innovatie’ uit handen, zodat organisaties zich kunnen focussen op hun kerntaken. Onze aanpak zorgt voor hogere ‘value for money’ door het afstemmen van de specifieke behoefte aan uiteenlopende specialismen en door het concept te positioneren als ‘service’ in plaats van het wegzetten van mensen.”

Business Development gaat bij Adapt Business Innovatie over strategische vraagstukken, op het gebied van (online) marketing, management en groei & ontwikkeling van organisaties. Ook houdt het zich bezig met het (door)ontwikkelen van businessmodellen. Naast de ondersteuning bij deze strategische vraagstukken ondersteunt het ook bij de daadwerkelijke uitvoering. Van Piggelen: “Wij noemen dit ‘Business Development Power’. Wij werken vanuit een vernieuwende invalshoek, een soort ‘consultancy 2.0’. Dit betekent dat wij werken met concrete en meetbare doelstellingen – services – waarop wij ook afgerekend mogen én willen worden.”

Partnerships en groei staan centraal
Beiden werken vanuit de overtuiging dat groei voor de winst komt. “Business Development gaat over groei, nieuwe business modellen en innovatie. Wij helpen daarmee niet alleen onze partners, maar ook onze mensen en ons eigen portfolio. Daarin investeren wij jaarlijks tot 70 procent van onze winst. Ons doel is niet om organisaties afhankelijk van onze inzet te maken maar juist om te zorgen dat onze partners zich volledig kunnen focussen op ‘waar ze goed in zijn’.” Het partnership staat bij Adapt Business Innovatie dan ook echt centraal. “Wij gaan alleen maar de verbinding met bedrijven en organisaties aan als wij overtuigd zijn dat dit voor iedereen een geschikt partnership is”, zegt Huismans.

Zelfstandige Tribes
Adapt Business Innovaties (ABI) is niet de eerste BV binnen het organisatieconcept van Adapt. Adapt Business Analytics timmert al enkele jaren aan de weg. Het organisatieconcept van Adapt draait om zelfstandige Tribes – zelfstandige bv’s – waar expert-teams zonder hiërarchie samenwerken. Adapt biedt Tribes een ‘plug and play’ organisatieconcept, waar alles wat de bedrijfsorganisatie ondersteunt zo lean mogelijk is ingericht.

Reacties

comments

Scroll to Top