Zoek op rubiek

Actiegroep vraagt aandacht voor toename gebruik psychiatrische medicijnen

Vrijwilligers van Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) staan 5 augustus a.s. met een informatiekraampje op de Varkensmarkt in Amersfoort. Passanten kunnen info meenemen over de vaak onderbelichte kanten van medicatie voor ADHD- en andere psychiatrische medicijnen.

Stichting NCRM heeft als doelstelling om te waarschuwen voor het sterk gestegen gebruik van psychofarmaca in de laatste decennia en over andere misstanden in de psychiatrie.

De stichting maakt deel uit van het netwerk van de Citizen Commission on Human Rights, die in 1969 is opgericht vanuit Scientology (in de VS) en dr. Thomas Szasz. Szasz was hoogleraar psychiatrie en schrijver van diverse kritische boeken over psychiatrisch handelen waarmee hij al in de zestiger jaren van de vorige eeuw waarschuwde voor schadelijke behandelingen in de psychiatrie. Ondanks de continue roep van onafhankelijke deskundigen heeft de psychiatrie nooit de koers verlegd vanaf het vastgeroeste gezichtspunt dat psychische problemen uit de hersenen voortkomen en dus door een ingreep op de hersenen gerepareerd zouden moeten worden. De laatste decennia heeft dat geleid tot een grote toename van medicatie voor depressie en ADHD. Vanuit dit standpunt is stichting NCRM ook zeer kritisch ten aanzien van andere middelen die op de hersenen ingrijpen zoals de elektroshock. Ook melden zich bij de stichting personen die ernstig nadeel ondervonden van gedwongen behandelingen.

Kritische experts hebben niet afgelaten te waarschuwen dat dwang en medicatie een heilloze weg is omdat de mens een veel te complex wezen is voor een dergelijke aanpak. Omdat deze deskundigen roependen in de woestijn bleken is destijds NCRM in het leven geroepen om voor dit soort misstanden te waarschuwen.

Reacties

comments

Scroll to Top