mr. E.F. Gomes (Erik), 2013, De Ondernemer

De strengere eisen van de per 1 oktober 2012 in werking getreden Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht lijken nu ook in de jurisprudentie te gaan doorklinken. In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Oost-Brabant bepaald dat onder omstandigheden de verkoop van de aandelen in een B.V. aansprakelijkheid van de directeur/grootaandeelhouder (DGA) van die B.V. kan opleveren, ondanks de door de koper verleende decharge.

In dit geval verkocht de DGA de aandelen van zijn B.V. aan een dubieuze koper die zichzelf als B.V.-dokter presenteerde. Deze zou er voor zorgen dat de verliezen in de B.V. de DGA niet meer zouden achtervolgen. Inmiddels is gebleken dat de Rechtbank Oost-Brabant daar anders over denkt.

Nadat de verkochte B.V. zo’n anderhalf jaar later failliet is gegaan, is de curator een procedure tegen de DGA/verkoper van de aandelen gestart om het faillissementstekort op hem te verhalen. De Rechtbank oordeelt het onrechtmatig dat -mede omdat de DGA geen onderzoek heeft gedaan naar de koper en zijn plannen om de vennootschap te redden- de overdracht van de aandelen niet was bedoeld als poging om de vennootschap te redden maar slechts om zelf zoveel mogelijk uit de problemen te raken. Daarnaast is opmerkelijk dat de overdacht van het bestuur van de vennootschap door de DGA aan de koper, terwijl de DGA wist althans behoorde te weten dat de koper waarschijnlijk malafide plannen had met de vennootschap, onder deze omstandigheden eveneens als kennelijk onbehoorlijk bestuur moet worden aangemerkt. Op grond daarvan concludeert de rechtbank dat de DGA aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement van de B.V.

De snellere aansprakelijkheid in het huidige B.V.-recht wordt nu dus ook in de jurisprudentie zichtbaar. De vroeger regelmatig gesignaleerde praktijk van het verkopen van de aandelen aan een dubieuze koper lijkt daarmee van de baan. Door de persoonlijke aansprakelijkheid van de DGA moet de DGA het faillissementstekort aan de curator / faillissementsboedel voldoen. Zeker in crisistijd is dat goed nieuws voor crediteuren van een B.V.!

Kijk voor meer publicaties of vakkundig advies van een van onze advocaten in Roosendaal op www.haansadvocaten.nl.

Website: www.haansadvocaten.nl

Reacties

comments