Zoek op rubiek

2018 Insight Intelligent Technology Index: IT-afdeling vindt het moeilijk om aan de hoge verwachtingen van het bedrijf te voldoen

Amsterdam, 11 oktober 2018 – Precies de helft van de ondervraagde Nederlandse IT-professionals meent dat, zonder voldoende middelen, de IT-afdeling er niet in zal slagen om de talrijke taken die van haar worden verwacht tot een goed einde te brengen. Vanuit de organisatie wordt van de IT-afdeling verwacht dat ze zowel ondersteuning biedt bij de dagelijkse taken zoals support, beveiliging en AVG-maatregelen, alsook initiatief neemt om met innovatieve oplossingen te komen die het bedrijf verder vooruit helpen. 68% van de IT-professionals meent dat ze niet voldoende middelen hebben om de organisatie hierin adequaat te ondersteunen. 56% meent dat een gebrek aan goed gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden hen parten speelt.

Deze resultaten kaderen het Europese onderzoek van Insight, waarvoor de afgelopen maanden 1.012 IT-professionals in negen Europese landen werden bevraagd. Voor Europa ligt het percentage overigens nog iets hoger. 57% van de IT-professionals vindt dat alle taken die van de IT-afdeling worden gevraagd met de huidige middelen niet in te vullen zijn.

“Bedrijven zijn er zich zeer goed van bewust dat technologie een cruciale rol speelt in hun strategie om te evolueren naar een productieve werkplek om zo de klanttevredenheid te verhogen en/of meer marktaandeel te verwerven. Uit het onderzoek blijkt dat er een spanningsveld is tussen wat het management allemaal wil en wat de IT-afdeling, met de huidige middelen, daadwerkelijk kan,” aldus Frank Hoekstra, Vice President Insight Benelux.

Om de werkdruk te verminderen hebben heel wat bedrijven beroep gedaan op Managed Services. In Nederland werd gemiddeld 33% van het IT-budget aan Managed Services gespendeerd. De redenen? 60% van de ondervraagden geeft aan dat ze dit deden om de dagelijkse IT-taken te stroomlijnen. 25% gaf aan dat ze op die manier IT-resources konden vrijmaken om dan in te zetten op echte business-gerelateerde zaken en 44% deed het om de medewerkers, die steeds meer hun eigen devices en tools gebruiken, beter te ondersteunen. 73% van de ondervraagden zullen in de volgende 12 tot 24 maanden meer investeren in Managed Services.

Uit het Europese rapport blijkt dat terwijl organisaties steeds meer verwachten dat de IT-afdeling helpt in het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven om het bedrijf te laten groeien, de meesten die afdeling toch nog voornamelijk beschouwen als een kostenpost. Ook in Nederland vindt 30% van de ondervraagden dat hun afdeling overwegend als kostenpost wordt beschouwd. 13% meent dat ze meer als een innovatie-hub worden beschouwd en 41% zegt dat het een mix is.

Overige resultaten
In Nederland heeft het afgelopen jaar zowat 65% van hen geïnvesteerd in Software-as-a-Service diensten en 48% investeerde in Security-as-a-Service diensten. Beschikbaarheid en beveiliging van data worden voorts aangeduid als twee zeer belangrijke bezorgdheden van de IT-afdeling aangaande de cloudinfrastructuur.

De IT-professionals geven ook aan in welke domeinen meer moet worden geïnvesteerd. Met stip bovenaan genoteerd staat het budget voor security (55%), gevolgd door cloud (49%) en CRM (35%).

Ook over ‘big data’ maken IT-professionals zich zorgen. 31% vindt het gebrek aan in-house talent gespecialiseerd in big data een belangrijk probleem. 36% vindt dan weer dat het aanwenden van inzichten uit die big data om de business bij te sturen een hele uitdaging zal worden. 38% maakt zich zorgen om de enorme hoeveelheid data die er nog zal bijkomen o.a. uit alle sensor-gebaseerde producten.

Het Europese rapport, 2018 Insight Intelligent Technology Index uitgevoerd door Census Wide voor Insight, is hier te downloaden:
https://nl.insight.com/campaigns/insight-intelligent-technology-index-2018

Reacties

comments

Scroll to Top