Zoeken
Generic filters
nl Dutch

10 tips voor een goed persbericht

Een bekend probleem; Je stuurt geregeld een persbericht uit, maar zelden wordt hij geplaatst. Hoe komt dit?

Journalistieke media krijgen dagelijks ontzettend veel persberichten binnen. Veel van deze berichten verdwijnen direct of na een globale scan in de prullenbak. Je moet er dus voor zorgen dat je informatie nieuwswaardig is. Hoe je dit doet, lees  je hieronder.

Tips:

 • Zorg voor een invalshoek met nieuwswaarde. Test hier je kans op publiciteit.
 • Geef in de kop en eerste alinea van het persbericht een antwoord op de 5 W’s + H: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe.
 • Geef de details in de volgende alinea’s
 • Maak het persbericht niet langer dan een A4-tje: schrijven is schrappen.
 • Maak er geen reclametaal van. Schrijf zakelijk.
 • Klop jezelf niet teveel op de borst, probeer de tekst objectief te houden.
 • Schrijf het persbericht in de actieve vorm. Voorkom woorden als ‘worden’, ‘kunnen’ en ‘zullen’.
 • Controleer de tekst goed op spelling- en taalfouten. Laat een collega de tekst nog eens kritisch lezen.
 • Vermeld onderaan als ‘noot voor de redactie’ waar nadere informatie is te verkrijgen.
 • Verstuur een persbericht op naam van een journalist als je hem kent.

Wanneer je deze tips toepast zal uw persbericht minstens twee keer zo veel publiciteit opleveren. Hoewel een helder persbericht schrijven een goede eerste stap is, is free publicity meer dan het massaal distribueren van persberichten. Naast bovenstaande tips,  is het ook belangrijk om te weten wat de juiste opbouw van een persbericht is en welke informatie je waar in het bericht plaatst.

Opbouw persbericht
Een persbericht bestaat uit een aantal elementen: top, kopregel, lead, basistekst, boiler plate en noot voor de redactie.

Top persbericht
Boven ieder persbericht staat PERSBERICHT. Vul dit aan met plaats en verzenddatum.

Kopregel
In de kopregel van het persbericht staat het nieuws. De kopregel bevat de essentie van het bericht en spoort de journalist aan om verder te lezen. Veelal zal de journalist de kopregel niet overnemen. Vul de kopregel eventueel aan met een chapeau, een toelichting op de kopregel.

Lead
In deze eerste alinea (lead) staat kort en bondig het nieuws. Wie, wat, waar? Zet het nieuws (wat) in de eerste regel. Vermeld dan de oorzaak of veroorzaker van het nieuws (wie) en de plaats (waar). Eventueel kan nog de tijd waar het nieuws is gelanceerd (wanneer) en de reden ervoor (waarom).

De antwoorden op bovenstaande vragen  moeten in maximaal vijftig woorden worden gegeven.

Basistekst
De basistekst behandelt het waarom, hoe en waarmee? Werk de lead in de volgende alinea’s verder uit met details, eventuele (sappige) quotes, etc.
Gebruik tussenkopjes en rangschik de alinea’s op volgorde van belangrijkheid. Het kan namelijk gebeuren dat de redactie het bericht wel wilt plaatsen, maar het door plaatsgebrek in moet korten. Vaak wordt dan gewoon het onderste deel van de tekst weggelaten (maak de tekst oprolbaar).

Boiler plate
Neem een profielschets (boiler plate) van de organisatie in het persbericht op. Dit is een korte tekst over producten en diensten van de organisatie, het aantal werknemers, de omzet, de missie en dergelijke.

Noot voor de redactie
Sluit het inhoudelijke deel van het persbericht af met een duidelijk afsluitteken, bijvoorbeeld een aantal platte streepjes. Op die manier is het duidelijk dat alle tekst die erna komt, niet voor publicatie is bestemd. Een noot voor de redactie bevat waar meer informatie is te verkrijgen, ook buiten kantooruren. Stel verder achtergrondinformatie en foto’s ter beschikbaar via internet (www.organisatie.nl/pers).

Tips kop persbericht
De kop van een persbericht is van wezenlijk belang. De journalist beslist aan de hand van de kop of het persbericht al dan niet in de prullenbak kan. De meest voorkomende fout bij koppen is dat de maker vergeet dat lezers niet zien wie de afzender van het bericht is. Vaak is dat nou juist het belangrijkste element.

Niet: Directie besluit tot reorganisatie (wie?)
Wel: Ahold gaat reorganiseren

Een goede kop is als volgt te maken:

 • Stel kern nieuws vast: Stel de vragen: Wie? Wat? Waar? Waarom? Wanneer? en Hoe?. Geef voor elke vraag het antwoord in één zin. Kies uit die zes zinnen de zin die het belangrijkste is.
 • Maak een samenvattende zin: Neem de zin die u gekozen hebt als belangrijkste zin. Maak daar nu een zin van die het hele bericht probeert samen te vatten. Zorg dat de belangrijkste vragen Wie?, Wat?, Waar? in de samenvattende zin worden beantwoord. Soms kan Wie? Wat? of Waar? achterwegen worden gelaten.
 • Schrap overbodige woorden: lidwoorden, van, is/zijn, etc.
 • Leesbaar: Controleer of iemand anders de kop nog begrijpt.

Kleine kwaliteit
Let ook op de kleine kwaliteit. Geen punt, vraagteken en zeker geen uitroepteken in de kop gebruiken! Gebruik in de kop het liefst de tegenwoordige tijd en maak gebruik van maximaal 70 posities. Gebruik hoofd- en kleine letters als in een gewone zin en gebruik aanhalingstekens voor uitspraken of meningen.

Bronvermelding: www.freepublicity.nu

Scroll to Top