PERSBERICHT

Bunde, 23 november 2011

‘Beste vertaalbureau of -afdeling’, ‘Beste vertaler’ en ‘Beste tolk 2011’ uitgeroepen tijdens Nationaal Vertaalcongres 2011

Op vrijdag 25 november worden drie prijzen uitgereikt aan beoefenaren van een beroep dat doorgaans in stilte en op de achtergrond wordt beoefend: het beroep van vertaler en tolk. Aan het einde van het Nationaal Vertaalcongres 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort worden de namen bekendgemaakt van de door collega’s en klanten meest gewaardeerde vertaalorganisatie, vertaler en tolk in Nederland. Het congres staat in het teken staat van het maatschappelijk belang van vertalers en tolken.

Het Nationaal Vertaalcongres 2011 wordt georganiseerd door cursusaanbieder Teamwork in samenwerking met de Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV) en ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen. De belangrijkste doelstelling van de dag is beroepsbeoefenaren te laten zien dat hun werk een belangrijke rol vervult in het maatschappelijke, economische en politieke verkeer. De sprekers en inleiders komen dan ook niet alleen uit de vertaal- en tolkbranche, maar ook uit allerlei andere geledingen van de maatschappij.

Zo praten de schrijver Gerbrand Bakker (Boven is het stil, Juni, De omweg), zijn vertaler David Colmer en uitgever Eva Cossée over het belang van vertalingen voor de ‘export’ en ‘import’ van literatuur. Bakker en Colmer hebben in 2010 samen een belangrijke internationale literatuurprijs gewonnen. Andere sprekers tijdens het congres zijn onder andere Maja Ruzic, hoofd van de Conference and Language Service Section bij het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Wim Deinum van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Hetty Klinker van de IND, Stéphanie Aliwell van de Franse Kamer van Koophandel in Nederland, Anne Hoffmann van exportadviesbureau Gateway to Germany, Dik Huizing, adviseur van de Nederlandse taalafdeling van de Europese Commissie, en publicist en columnist Wim Daniëls.

De verkiezing voor ‘Beste vertaalbureau of -afdeling 2011’, ‘Beste vertaler 2011’ en ‘Beste tolk 2011’ bestond uit een online enquête, zodat zowel vertalers, tolken en medewerkers van vertaalbureaus en vertaalafdelingen als klanten van deze beroepsbeoefenaren hun stem konden uitbrengen op de organisatie of taalprofessional die het in hun ogen verdient in het zonnetje gezet te worden. Bij elke uitgebrachte stem werd ook om een motivering gevraagd. In die motiveringen zijn de meest uiteenlopende sterke punten naar voren gekomen.

De ITV-prijzen ‘Beste vertaler 2011’ en ‘Beste tolk 2011’ worden uitgereikt door Sjokean Oosterbaan en Willem Jan Gasille van ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen. De ATA-prijs ‘Beste vertaalbureau of –afdeling 2011’ wordt uitgereikt door bestuurslid Isabella Occelli-van Rooij van de Association of Translation Agencies (ATA), de belangenvereniging van Nederlandse vertaalbureaus.

“Vertalers en tolken staan nog te weinig in de schijnwerpers”, zegt Tony Parr van Teamwork, organisator van het Nationaal Vertaalcongres. “Ze spelen vaak een cruciale rol in het dagelijkse en zakelijke verkeer, maar de (financiële) waardering blijft vaak achterwege. Met deze drie prijzen, en met de presentaties door deskundigen van diverse marktpartijen tijdens het congres, willen we laten zien dat hun werk er wel degelijk toe doet.”

“De verkiezing hebben we mede dankzij de Vereniging Zelfstandige Vertalers, ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen en de Association of Translation Agencies onder een zeer groot aantal beroepsbeoefenaren en klanten kunnen uitzetten”, aldus Marcel Lemmens, eveneens van Teamwork.

De top 3 van elke categorie wordt bekendgemaakt aan het einde van het Nationaal Vertaalcongres op vrijdag 25 november. De winnaars gaan naar huis met een trofee. Die kan dan vol trots aan klanten, collega’s en/of medewerkers worden getoond.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Noot voor de redactie:

Prijswinnaars

!ONDER EMBARGO TOT 17.00 UUR OP VRIJDAG 25 NOVEMBER!

Hieronder geven we de namen van de prijswinnaars. Deze gegevens mogen pas vanaf 17.00 uur op 25 november worden bekendgemaakt. De prijsuitreiking is op vrijdag 25 november van 16.45 tot 17.00 uur. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de namen al voor die tijd bekend worden.

ATA-prijs ‘Beste vertaalbureau of –afdeling 2011’:
Directie Vertalingen (AVT), ministerie van Buitenlandse Zaken

Enkele citaten uit de motiveringen die vertalers en klanten over deze vertaalafdeling hebben ingestuurd:

· “Ik heb met andere vertalers gewerkt, hier en in het buitenland. AVT is zonder weerga. Deze collega’s verdienen collectief de Johannes Vermeer- en de PC Hooft-prijs voor de vertalers. Maar ja, ik ben een bevoordeelde bewonderaar, ze zijn naast topprofessionals ook nog altijd zo vriendelijk behulpzaam en snel.”
· “AVT is een vertaalafdeling dat op het hoogst niveau functionereert. De manier waarop de team samenwerkt is het bewijs van het gezegde “The whole is more than the sum of its parts.” Ieder afzonderlijk vertaler is zeer getalenteerd, maar samen zijn zij uitmuntend.”
· “Ik werk er al jaren als freelance-vertaler mee samen en ken de mensen daar als deskundig (de tussenpersonen zijn vaak zelf vertaler), vriendelijk, begripvol en behulpzaam, wat zeker niet van alle vertaalbureaus gezegd mag worden! Ze betalen goed en op tijd, en waarderen mijn extra inzet (zoals commentaar op de bronteksten).”
· “Snel, accuraat, met soms onmogelijke deadlines, ook buiten kantooruren, en dat zonder mopperen!”
· “Ze zijn snel, klantvriendelijk en denken na over de inhoud van politieke teksten.”
· “Zij zijn erg professioneel en behulpzaam. Als vertaler krijg je altijd hulp met alle vragen (snel en efficient) en het is heel prettig met ze samen te werken (ook persoonlijk).”

ITV-prijs ‘Beste vertaler 2011’:
Peter de Vlaam
Enkele citaten uit de motiveringen:

· “Een bijzonder prettige collega om mee samen te werken. Betrouwbaar, goed bereikbaar en altijd bereid om mee te denken. En een zeer deskundig vertaler!”
· “Al meer dan 15 jaar werken wij samen met de heer De Vlaam. Onze onderwerpen betreffen altijd het dierenwelzijn. In de loop der jaren heeft de heer De Vlaam zich de materie eigen gemaakt, denkt mee, refereert naar vorige stukken en is buitengewoon alert op ontwikkelingen en issues op dit gebied. Daarnaast heeft hij op een prima wijze zich onze schrijfstijl eigen gemaakt. Hierdoor weten wij als organisatie dat wij op zijn vertalingen kunnen bouwen. Daarnaast kunnen wij altijd bij hem terecht met spoedklussen en tussentijdse stellingen die vertaald dienen te worden.”
· “Vriendelijk, competent, flexibel.”
· “Snelle en accurate behandeling, goede service. Kortom: zeer tevreden!!”

ITV-prijs ‘Beste tolk 2011’:
Antonietta Toffolo

Een citaat uit de motiveringen:

· “Antonietta tolkt niet alleen goed, maar weet ook altijd het juiste woord op de juiste plaats te vinden, met verstand èn gevoel!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De organisatie van het Nationaal Vertaalcongres 2011 is in handen van Teamwork.

Teamwork
Al bijna 20 jaar organiseert Teamwork intensieve workshops, eendaagse cursussen en congressen voor vertalers, tolken en taalrevisoren (editors). De bijeenkomsten zijn gericht op deskundigheidsbevordering en verdieping van de vertaal- en ondernemersvaardigheden van vertalers, tolken, vertaaldocenten, en medewerkers, directeuren en afdelingshoofden van vertaalbureaus en vertaalafdelingen. De bijeenkomsten worden vaak georganiseerd in samenwerking met partners uit zowel de vertaalwereld als daarbuiten.

De thema’s van de bijeenkomsten sluiten aan op de wensen in het veld en actuele ontwikkelingen in de markt. Ze variëren van juridische, financieel-economische en technische thema’s zoals ‘familierecht’, ‘jaarverslaggeving’ en ‘techniek voor vertalers’ tot revisie, interpunctie, marketing van de eigen diensten en ondernemerschap.

Contactgegevens:
Teamwork
Marcel Lemmens en Tony Parr
Kalverhof 57
6241 CZ Bunde
Mobiel: 06 44 700 282 (Marcel) en 06 105 96 439 (Tony)
E-mail: [email protected]
Website: www.teamwork-vertaalworkshops.nl

Volledige informatie over het Nationaal Vertaalcongres 2011:
http://www.teamwork-vertaalworkshops.nl/events/evenement.php?id=32

Teamwork organiseert het Nationaal Vertaalcongres 2011 in samenwerking met:

Vereniging Zelfstandige Vertalers
De Vereniging Zelfstandige Vertalers is in 1990 opgericht om de belangen van de zelfstandig werkende professionele vertaler in Nederland te behartigen.

Website: www.vzv.info

ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen
ITV Hogeschool in Utrecht verzorgt een 4-jarige bacheloropleiding Tolk-Vertaler met als studievarianten vertaler of tolk in de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch en Spaans. Naast de hbo-opleiding biedt ITV Hogeschool kortlopende cursussen, bijvoorbeeld te volgen voor permanente educatie of uit interesse voor taal en cultuur. Er zijn ongeveer 750 studenten met een gemiddelde leeftijd rond 32-35 jaar. Bij ITV Hogeschool werken ruim zeventig freelance docenten, waarvan circa de helft werkzaam is in de beroepspraktijk. De school is in 1983 door Wolters-Noordhoff gestart, in 1991 verder gegaan als zelfstandig opleidingsinstituut en is sinds 1996 een door de overheid aangewezen hbo-opleiding. De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO (opnieuw verlengd tot 2018). De inrichting van de studie is toegespitst op deeltijdstudenten en is goed te combineren met werk of een gezin.

Website: www.itv-h.nl

Reacties

comments