Trots en met erg veel plezier nodig ik iedere geïnteresseerde uit om als één van de eerste 1000 lezers gratis mijn eerste e-book ‘Pinokkio, van rups tot vlinder’ (http://harmonic-society.com/home/boeken/het-pinokkio-manifest/1-pinokkio-van-rups-tot-vlinder/) te lezen. Het is mijn eerste boek uit een reeks van 20 met als naam ‘Het Pinokkio Manifest’.
Ook voor mijn tweede boek ‘De machtigste vrijmetselaar in België overmeesterd door liefde’ (http://harmonic-society.com/home/boeken/het-pinokkio-manifest/2-de-machtigste-vrijmetselaar-in-belgie-overmeesterd-door-liefde/) nodig ik iedere geïnteresseerde uit dit als één van de eerste 1000 lezers gratis te downloaden.

Het zijn Pdf documenten die onder A4 formaat kunnen afgeprint worden, maar ook over het volledige computerscherm gelezen kunnen worden (instructies hiertoe op de eerste blz. van het e-book).

Als kleine wederdienst zou ik erg graag hebben dat elke lezer mij zijn constructieve feedback geeft op de webpagina waar ik elk boek respectievelijk voorstel.

Pinokkio, van rups tot vlinder

http://harmonic-society.com/home/boeken/het-pinokkio-manifest/1-pinokkio-van-rups-tot-vlinder/

De achterhaalde duistere machthebbers hebben erg graag dat klokkenluiders wantoestanden aankaarten vanuit een reactie van ongenoegen.
En dat is wat ze vrij subtiel in onze wereld trachten te onderhouden, want zo blijven mensen, zelfs klokkenluiders, in een wereld van strijd leven. Het is een beetje het drama van de soldaat die vrede nastreeft, maar die niet beseft dat hij door dit op een militaire wijze te doen, juist oorlog onderhoudt.

Ooit was ik die soldaat…

Vandaar mijn eerste boek met ludieke verhalen van machtspelletjes die ik als officier beleefd heb, hoe ik ze heb weten om te polen en waar ik onthul met een erg verrassende ontknoping hoe ikzelf aan de basis lag van de machtspelletjes die ik onderging.
Door mijn verhalen constructief te herschrijven kwam ik tot het besef dat ik wel degelijk de auteur van mijn eigen leven was en ben.

De machtigste vrijmetselaar in België overmeesterd door liefde

http://harmonic-society.com/home/boeken/het-pinokkio-manifest/2-de-machtigste-vrijmetselaar-in-belgie-overmeesterd-door-liefde/

Welke gnostische kennis pasten duistere vrijmetselaars toe?
In dit onthullende boek ‘De machtigste vrijmetselaar in België’, verteld onder een ludiek perspectief, werd ik geconfronteerd met een schijnbaar onoverwinnelijke tegenstander.
Maar eigenlijk heb ikzelf erg veel innerlijk drama beleefd en mogen ervaren hoe er diep in mijzelf ook nog enkele stukjes machthebber waren die zijn droomwereld aan anderen wilde opleggen, zelfs al streefde ik het algemeen belang na.
Hoe werkt de psyche van zulk een machthebber?
En hoe slaagde hij erin om mensen via het ego in de pas te doen lopen?
Wij bevinden ons nu in een tijdperk van verlichting waar duisternis aan het licht komt. Dit laat elk van ons toe om verder met hogere waarden zoals liefde en vrede door het leven te gaan.
Dit boek is een boodschap van liefde, vrede en hoop.

2012, is wel degelijk de Apocalyps, het einde der tijden van angst, of het begin van een nieuwe tijd van liefde.

Reacties

comments