Emojis voor blinden, het lijkt tegenstrijdig. Maar naar alle waarschijnlijkheid wordt het binnenkort mogelijk door de komst van expressieve audioversies van emojis. Stichting Dedicon heeft hiervoor recent een voorstel ingediend bij Unicode, de organisatie die bepaalt welke emojis op pc’s en smartphones gebruikt kunnen worden. De wijzigingen zullen later dit jaar naar alle waarschijnlijkheid worden goedgekeurd door de bedrijven die gebruik maken van de Unicode-standaard, zoals Facebook en WhatsApp.

Van grap tot serieus project
Door de nieuwe wijzigingen wordt het gebruik van emojis ook geschikt gemaakt voor de 39 miljoen blinde mensen die er wereldwijd zijn. “Ondanks de enorme toename in het gebruik van emojis is er onvoldoende rekening gehouden met mensen met een visuele handicap. We vinden dat iedereen het recht heeft op toegankelijke informatie. Daarom zijn we dit initiatief gestart,” aldus Bart Vroom van Stichting Dedicon. “Wat begon als grap op vrijdagmiddag, is inmiddels uitgegroeid tot een serieus project waarmee we wereldwijd ons statement kunnen maken. We zijn trots dat een Nederlandse stichting het zover heeft kunnen brengen.”

Gebrek aan emotie bij voice-over functies
Bestaande voice-overfuncties op iPhone en Android toestellen, slaan volgens Dedicon de plank volledig mis. De geautomatiseerde stem spreekt monotoon de letterlijke betekenis uit. Maar emojis worden juist vaak ingezet als je iets wilt zeggen wat niet goed met woorden kan worden uitgedrukt. Die tegenstrijdigheid wordt nu verholpen door een serie emojis op een expressieve manier te verklanken. “Onze voorlezers hebben letterlijk blauw van het lachen gelegen tijdens de opnamen. We voorzien hiermee dat de audio-emojis ook wel eens bij mensen zonder zichtproblemen enorm populair kunnen worden. Unicode was dan ook positief verrast door ons initiatief.” Bekijk de opnames van de eerst voicicons op www.dedicon.nl/voicicons.

Trend: meer diversiteit emojis
Met de komst van de zogenaamde ‘voicicons’ wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de diversiteit van emojis. Eerder werd het mogelijk om van verschillende emojis de huidskleur aan te passen. Recentelijk hebben Google en Apple een voorstel ingediend om het geslacht en de haarkleur aan te kunnen passen. De mogelijkheid om straks ook te kunnen kiezen tussen een zichtbare of hoorbare variant van een emoji ligt dan ook voor de hand. Dedicon verwacht binnenkort bericht van Unicode over de haalbaarheid van het ingediende voorstel.

Reacties

comments